ESF

 • Naziv projekta: Tvoja ruka vodi me
 • Cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba Šibensko kninske županije kroz pružanje usluge videćeg pratitelja
 • Nositelj projekta: Udruga slijepih Šibensko – kninske županije
 • Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija
 • Trajanje projekta: 24 mjeseca
 • Bespovratna sredstva Europske unije: 421.696,42 kuna
 • Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Struktura korisnika: 14 slijepih osoba s područja Šibensko – kninske županije od kojih je 7 slijepih osoba starije od 54 godine

Aktivnosti projekta:

 • kontinuirano pružanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama Šibensko – kninske županije
 • osposobljavanje/edukacija videćeg pratitelja za pružanje uslugep
 • promidžba i vidljivost projekta: početna i završna konferencija, izrada i distribucija promotivnim materijala (letci i plakati), izrada roll-up bannera, provedba info pultova

 

 logo slijepiM
EUM HZZ-LOGOM

logo ministarstva manjiM europski i investicijski fondoviM

Skip to content