Završna konferencija projekta „Za bolje sutra“

27.02.2016. | Vijesti

U Zagrebu je, 24. veljače, održana završna konferencija projekta „Za bolje sutra – jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“.

 

Projektom se željelo unaprijediti kapacitete udruga slijepih u pružanju usluga svojim članovima, uskladiti kvalitetu i dostupnost usluga za slijepe te ojačati suradnju na lokalnoj razini. Stoga su predstavnici temeljnih udruga slijepih prošli edukaciju na području upravljanja, području odnosa s javnošću, zagovaranja te pisanja prijava i same provedbe projekata.

 

Sam projekt „Za bolje sutra“ prije 14 mjeseci pokrenuo je Hrvatski savez slijepih, vrijednost projekta je 750.000 kuna, financiran je od strane Europskog socijalnog fonda, posredstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade RH.

 

Nadamo se da ovim nije i definitivno završeno ono što je projektom samo započeto, jer želja nam je da i dalje nadograđujemo projekt. Kroz projekt smo saznali što bi udruge teoretski mogle i što bi trebale raditi, ali zasigurno nemamo kapaciteta da bismo to i odradili, sve dotle dok nemamo riješeno sustavno financiranje rada udruga.

 

Kao i tijekom trajanja cjelokupnog projekta, predstavnici naše udruge sudjelovali su aktivno i na ovoj završnoj konferenciji te ponovno pokušali prikazati i naglasiti probleme na koje nailazimo u radu naše udruge, a sve radi što kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba naših članova.

OSTALE NOVOSTI
Skip to content