PRAVA SLIJEPIH OSOBA

U PDF dokumentu u nastavku možete pronaći sve informacije o pravima slijepih osoba. Dokument je podijeljen u 5 cjelina:

 

 1. Radni odnos i profesionalna rehabilitacija

   

  • Pravo na osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju
  • Olakšice pri zapošljavanju i samozapošljavanju
  • Godišnji odmor
  • Porezna olakšica
  • Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege slijepog djeteta
  • Otkazivanje radnog odnosa
 2. Prava iz zdravstvenog osiguranja
  • Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
  • Pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje
  • Pravo na pomagala
 3. Prava iz mirovinskog osiguranja
  • Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)
  • Stečeno pravo na doplatak za pomoć i njegu
  • Pravo na dječji doplatak
 4. Prava iz sustava socijalne skrbi
  • Osobna invalidnina
  • Doplatak za pomoć i njegu
 5. Ostala prava i povlastice
  • Oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe
  • Prednost pri upisu u dječje vrtiće
  • Popust na telefonsku pretplatu od 50% i 20 kuna besplatnog telefonskog razgovora
  • Oslobođenje od plaćanja radio i TV pristojbe
  • Znak pristupačnosti
  • Pravo na oslobođenje od plaćanja cestarine
  • Posebne članske pogodnosti u Hrvatskom autoklubu
  • Povlastice u željezničkom i pomorskom putničkom prometu
  • Povlastice u avionskom prijevozu
Skip to content