Novi projekt Koračajmo skupa – program zapošljavanja žena – faza II

9.10.2020. | Vijesti

Udruga je krenula s novim projektom iz paketa „Zaželi”, projektom „Koračajmo skupa”. Ukupna vrijednost projekta koji se provodi na period od 18 mjeseci jest 739.840,00 kuna.
Veliki problem hrvatske svakodnevice je relativno visoka stopa nezaposlenosti koja generira razne probleme koji rezultiraju siromaštvom i lošim standardom. Osjetnih poteškoća u pronalasku zaposlenja imaju i primjerice nezaposlene žene starije od 50 godina čije kvalifikacije ne odgovaraju trenutnoj potražnji na tržištu rada te su “osuđene” na pronalazak honorarnih poslova koji nisu adekvatno plaćeni ili se uspiju kratkotrajno zaposliti tijekom turističke sezone te po završetku sezone ponovo odlaze na burzu rada. Zamjetno smanjenje nezaposlenosti tijekom turističke sezone izravno je povezano s pronalaskom sezonskih poslova, no pozitivan trend je kratkog trajanja.

 

Ženama ciljne skupine projekta je potrebno ponuditi posao koji će raditi duže vrijeme u kontinuitetu kako bi stekle radne navike koje su oslabile kroz vrijeme nezaposlenosti te ujedno bi redovito primale plaću i time se uspješno borili sa siromaštvom, ali i socijalnom isključenosti. Kako bi žene ciljne skupine dodatno osnažili i učinili ih konkurentnijima na tržištu rada, kroz predloženi projekt će se osigurati dodatno obrazovanje / osposobljavanje žena po njihovom odabiru uz sugestije projektnog partnera HZZ Šibenik koji će predložiti ona osposobljavanja koja će pripadnice ciljane skupine učiniti što konkurentnije na tržištu rada i olakšati im pronalazak posla po završetku predloženog projekta.

 

Provedbom projekta „Koračajmo skupa“ doprinijet će se smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika na području Šibensko – kninske županije Na navedenom području postoje korisnici koji zbog svog zdravstvenog/fizičkog stanja, ali i zbog nedostatne prometne povezanosti imaju problema pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti poput odlaska u ljekarnu, nabave kućnih potrepština ili plaćanja računa. Također, postoje i oni krajnji korisnici koji trebaju adekvatniju brigu koja obuhvaća pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni ili čišćenje stambenog prostora.

 

 

Projektom “Koračajmo skupa“ uvelike bi se uvelike pomoglo krajnjim korisnicima da im se pruži kvalitetna usluga koja će im unaprijediti kvalitetu života i olakšati njihovu svakodnevicu. Broj krajnjih korisnika koji će se obuhvatiti projektom je definiran kroz analizu koju je Udruga slijepih Šibensko – kninske županije provela uz suradnju s Centrom za socijalnu
skrb Šibenik.

 

Kako bi osigurali sredstva i nakon provedbe predloženog projekta Udruga slijepih Šibensko – kninske županije će pripremati aplikacije za prijavu projekata na buduće natječaje radi kontinuiteta u pružanju usluga i aktivnosti iz predloženog projekta (nastavak provođenja pružanja usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama). Važno je naglasiti da će projektni tim steći dodatno iskustvo rada na EU projektu ove tematike što će im omogućiti nastavak kvalitetnog rada na budućim projektima, a koje će Udruga aplicirati.

 

Prilikom izrade novih projektnih prijedloga koristit će se rezultati evaluacije predloženog projekta kako bi osigurali što kvalitetniju uslugu za korisnike. Udruga slijepih Šibensko– kninske županije će osigurati sredstva od svojih dosadašnjih lokalnih donatora za nastavak pružanja usluga najugroženijim korisnicima projekta. Navedeno će rezultirati pružanjem temeljnih aktivnosti projekta (usluge pomoći starijim osobama) i nakon njegovog završetka. Udruga će se javiti na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u svrhu dobivanja institucionalne podrške kako bi osigurala financiranje “hladnog pogona” udruge i dijela aktivnosti koje će se provoditi kroz predloženi projekt.

 

Žene uključene u predloženi projekt će kroz dodatno obrazovanje / osposobljavanje steći nove kompetencije i postati konkurentnije na tržištu rada što će im dodatno olakšati proces pronalaska posla, posebice što su vrste obrazovanja ciljano odabrane (uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Šibenik) na temelju potreba lokalnih poslodavaca koji se nalaze na području provedbe projekta. Uz to, kroz kontinuirani rad (pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju) tijekom godinu dana, žene će steći radne navike koje su se zasigurno degradirale za vrijeme nezaposlenosti.

 

Na kraju aktivnosti predloženog projekta izradit će se brošura koja će sadržavati rezultate (broj krajnjih korisnika, opis poslova koji su obuhvaćeni uslugom potpore, povratne informacije krajnjih korisnika, načini primjene usluga krajnjim korisnicima, primjere dobre prakse i sl.) ostvarene provedbom projekta. Brošura će se izraditi za potrebe vidljivosti i diseminacije rezultata projekta prema drugim organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave (Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija) kako bi ih se motiviralo da i oni apliciraju na natječaje u budućnosti i doprinesu razvoju socijalnih usluga za starije i nemoćne u svojoj lokalnoj zajednici.

 

Projektom „Koračajmo skupa“ u trajanju od 18 mjeseci ostvariti će se zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine na period od 12 mjeseci, koje će pružati usluge potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama (krajnjim korisnicima) s područja gradova i okolice Šibenika, Skradina, Drniša i Knina. Provođenjem osposobljavanja žena pripadnica ciljane skupine povećati će se njihova konkurentnost na tržištu rada što će olakšati proces pronalaska zaposlenja po završetku projekta.

OSTALE NOVOSTI
Skip to content